Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

H θερμιδομέτρηση 

Η προσπάθεια εξοικονόμησης και βέλτιστης διαχείρισης στον κτιριακό τομέα είναι τελευταία πολύ επίκαιρη.
O συγκεκριμένος τομέας προσφέρεται αφενός μεν εξαιτίας της πολύχρονης αδιαφορίας του παρελθόντος, που μας έχει εφοδιάσει με ένα ενεργοβόρο και παραμελημένο κτιριακό δυναμικό, αφετέρου δε λόγω της επιτακτικότερης οικολογικής ευαισθησίας και των αυξήσεων των τιμών της ενέργειας, υπό τη μορφή οποιουδήποτε καυσίμου, που μας παρακινούν στην αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της κατάστασης.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Η νέα σειρά επαγγελματικών πολυμέτρων απο την HT
  
Η νέα σειρά  επαγγελματικών πολυμέτρων απο την  HT είναι το αποτέλεσμα μιας σημαντικής έρευνας που διεξάγεται στις πιο απαιτητικούς χρήστες αυτού του είδους εξοπλισμό, δηλαδή εργαστήρια όπου η επιλογή ενός οργάνου μετρήσεων υπόκειται σε αυστηρές δοκιμές σχετικά με την ακρίβεια , την αξιοπιστία και την ασφάλεια των μετρήσεων ακόμη και σε ακραίες συνθήκες .

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η ενημερώνει προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών  


Η ΠΟΣΕΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:
Με αφορμή τα όσα αναφέρθηκαν σε εκπομπές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο θέμα της ρύθμισης των οφειλών της ΔΕΗ και συγκεκριμένα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ του Ν.4483/1965) από αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο (όπου απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία π.χ λήξη της ΥΔΕ μετά το πέρας των 14 ετών στις κατοικίες), η Π.Ο.Σ.Ε.Η ενημερώνει προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η διαδικασία της ΥΔΕ του Ν.4483/1965 η οποία εκδίδεται από αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο, αποτελεί μία νομοθετική υποχρέωση του καταναλωτή που έχει ως σκοπό να διαφυλάξει την ασφαλή λειτουργία της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Ε.Η.Ε) και συνεπώς να προστατέψει τον καταναλωτή από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ