Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Oι θύρες USB
  


Όπως πιθανώς γνωρίζετε, οι εκδόσεις USB 1.x, USB 2.0, USB 3.0 και USB 3.1 διαφοροποιούνται κυρίως όσον αφορά το εύρος ζώνης, δηλαδή το μέγιστο όγκο δεδομένων που μπορούν να μεταφέρουν ανά δευτερόλεπτο.

Όμως, εκτός από τον τύπο του USB, τα καλώδια USB διαφοροποιούνται και όσον αφορά τα βύσματα και τις αντίστοιχες θύρες USB.
USB A-Type

Η συνέχεια του άρθρου 

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Τι ειναι το Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης?

Η Ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση απαιτεί μια συνεχή παρακολούθηση για την αντιμετώπιση τακτικών ή εκτάκτων θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της.


Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Νέος μετρητής ηλεκτρικής κατανάλωσης μέσω Wi-Fi


Ο νέος, επαναστατικός μετρητής ηλεκτρικής κατανάλωσης τοποθετείται σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα επάνω στις ασφάλειες (δεν απαιτείται επιπλέον χώρος), από τον οποιονδήποτε (δεν απαιτούνται εργαλεία).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Printfriendly

ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ